Ordliste

Indeks
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

L

Laserinskripsjon
Legering
Lekkasje
Lengde
Lengde-bredde-forhold
Lupe
Luster
Lysstyrke
Lkke, inneslutning
Ls